BMI Oversikt
 
 


Overvekt kan være så mye og varier fra person til person. Finn ut om du er overvektig med vår enkle BMI oversikt

Helsevesenet i Norge har utviklet en BMI modell, også kalt Body Mass Index, for å betrakte hva som er overvekt, og hva som er normalvekt. Dette er en modell som også leger og ernæringsfysiologer støtter opp om, og bruker for å danne seg et inntrykk av vekten til friske personer i forhold til høyden.

BMI tar ikke hensyn til fett, muskler, benbygning og er derfor ikke en endelig fasit. BMI gir kun en pekepinn på din vektstatus.

Bruk denne formenelen for å regne ut din BMI:

BMI=vekt i kg / høyde opphøyet i andre

Sammenlign svaret du fikk med denn tabellen:

< 16 = Svært undervektig
16-19 = Noe undervektig
20-25 = Normal vekt
26-30 = Overvektig
>30 = Kraftig overvekt

 Mosjon.biz| Kontakt oss | Linker | Linkbytte | Annonsering | Om oss | Privacy policy
Mosjon.biz 2008