Mosjon og graviditet
 
 

Aktive kvinner som blir gravide, lurer ofte på om de kan fortsette å mosjonere og trene. Svaret er i følge ekspertene helt klart ja.

i boken "Graviditet og motion" står det at gravide som er i god form, generelt kommer lettere gjennom en fødsel enn gravide som er i dårlig form. Å være i god form som gravid reduserer risikoen for å måtte forløse gjennom keisersnitt, for å bli klippet opp (episiotomisert), for å ha behov for ryggmargsbedøvelse og for at barnet må tas med tang, samtidig som varigheten av fødsler blir kortere.

Barn født av mødre i god fysisk form har bedre kroppssammensetning med hensyn til fett, knokler og muskler, og de klarer seg senere i livet bedre på standardiserte tester med hensyn til fysisk og mental utvikling. Alt dette blir tatt opp i boka, som også gir gode råd om hvordan man kan trene i graviditetens forskjellige faser, hvilke mosjonsformer som er mest hensiktsmessige og hvilken virkning de har.Mosjon.biz| Kontakt oss | Linker | Linkbytte | Annonsering | Om oss | Privacy policy
Mosjon.biz 2008