Påvirkes p-piller av antibiotika
 
 
Antibiotika er legemidler som brukes til å bekjempe infeksjoner i kroppen med. Det finnes mange forksjellige typer antibiotika og det er riktig at noen av dem kan redusere virkningen av p-piller.

Det gjelder først og fremst ampicillin, et pencillin og tetracyklin, som påvirker hormonenes gang gjennom lever, galle og tarmkanal. Som regel foregår en antibiotikakur over så få dager at det er tvilsomt om det i praksis har noen betydning. For å være på den sikre siden kan du bruke kondom hvis du er under behandling med ampicicillin eller tetracyklin. Dette rådet gjelder spesielt hvis du bruker lavdose p-piller, som er det vanligste.

 Mosjon.biz| Kontakt oss | Linker | Linkbytte | Annonsering | Om oss | Privacy policy
Mosjon.biz 2008